Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement vanaf 2020

Wedstrijdreglement HSV St. Petrus Leeuwen-Roermond

1.Hengellengte max.10 m. Totale lengte hengel en snoer max.19 m.
Meerdere topsets mogen opgetuigd zijn, deze mogen niet beaasd zijn en zich niet boven het viswater bevinden.
Tijdens het vissen mag men met een aparte hengel cuppen. (max. even lang als toegestane hengellengte)
De eerste 4 wedstrijden worden gevist met de vrije hengel.(hengel en hengellengte vrij).
2.Het gebruik van muggenlarven en rode maden is niet toegestaan.
3.Visvlonders mogen alleen met de voorpoten in het water staan (Schippershaven op betonvlonder).
4.1e signaal voeren en vissen; 2e signaal einde wedstrijd. Hengels direct uit het water halen.
5.Zwaar voeren (plonsen) is alleen toegestaan bij aanvang van de wedstrijd, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.
6.De gevangen vissen dienen in een goed verankerd net (minimaal 2,5m.) bewaard te worden tot de weegploeg ter plekke is. Verzwaring van het net dient aan de buitenkant bevestigd te worden.
7.Alleen maatse vissen en vissen zonder maatbeperking mogen ter weging worden aangeboden .Beschermde vissoorten, snoek, snoekbaars, paling en meerval dienen direct te worden teruggezet.
8.Alleen levende vissen worden gewogen/geteld; naar verhouding te veel dode vissen in het leefnet kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.
9.Winnaar van de wedstrijd is degene die het meeste gewicht heeft gevangen; bij gelijke stand wint degene die het dichtst bij het midden van de wedstrijdnummers zit.
10.De laatste 4 wedstrijden tellen mee als koningswedstrijd; koning is degene die in 3 van de 4 wedstrijden de meeste witvissen gevangen heeft (geen grondels). Het laagste resultaat valt af; bij gelijke stand wint de visser die in één van de 4 wedstrijden het hoogste aantal vissen gevangen heeft. Is dit ook gelijk dan beslist het lot.
11.Visser van het Jaar is degene die in maximaal 10 van de 12 wedstrijden tezamen het hoogste gewicht heeft gevangen. Bij 12 geviste wedstrijden vallen de 2 slechtste resultaten af. Bij gelijke stand wint de visser die in één wedstrijd het hoogste gewicht heeft gevangen.
12.Prijzen dienen na de wedstrijd persoonlijk te worden afgehaald, anders gaat de prijs naar de volgende in de uitslag, tenzij men zich vóór de wedstrijd afmeldt bij de wedstrijdcommissie.
13.De inleg is €2,- per wedstrijd.
14.In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie en/of het bestuur.
15.De vereniging/het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijd. Het bestuur kan bepalen of een wedstrijd moet worden onderbroken dan wel afgelast.
16.Om voor de eindprijzen in aanmerking te komen dient men aan de helft +1 =7 van de clubcompetitiewedstrijden deelgenomen te hebben.
17.Het loten vindt één uur voor aanvang van de wedstrijd plaats. Wanneer men niet tijdig aanwezig is/kan zijn, gelieve te bellen naar 06-19142769 (Henk) of 06-40420214 (Thei) voor deelname aan de loting. Meeloten betekent mee vissen, tot einde wedstrijd.
18.De marathonwedstrijd wordt gevist met de vrije hengel.(inleg €2,-).
19. De koppelwedstrijd wordt na de competitie gevist met de vrije hengel.(inleg €2,-).
20.Het (herhaald) niet naleven van dit reglement en onsportief gedrag (door 2 commissieleden geconstateerd) leidt tot diskwalificatie, uitsluiting van meerdere wedstrijden, tot maximaal royement als lid van de vereniging, te nemen door het bestuur.
21. Deelnemen is instemmen met dit reglement.